Margarine ilişkin uluslararası bilimsel çalışmaların özetlerini bu bölümde inceleyebilirsiniz.

A.  Margarin ve Yağ Metabolizması

A.1 Margarin veya tereyağına dayalı diyete yanıt olarak bireylerde kolesterol değişkenliği: Ailelerde yürütülen bir çalışma.

A.2 Diyetle alınan hidrojene yağların farklı formlarının serum lipoprotein kolesterol düzeyleri üzerindeki etkileri.

A.3 Kontrollü diyetlerle beslenen normolipemik erişkinlerde margarin ve tereyağın kardiyovasküler hastalık risk faktörleriyle ilişkili kan lipid profilleri üzerindeki karşılaştırmalı etkileri.

A.4 Erkeklerde margarin tüketimi ve ilerki yaşlarda koroner kalp hastalığı. Düşük oranda yağ içeren bir diyette tereyağ yerine margarin kullanımının lipoprotein profiline etkisi:  hiperkolesterolemik bireylerde randomize, çapraz tasarımlı çalışma.

A.5 Düşük oranda yağ içeren bir diyette tereyağ yerine margarin kullanımının lipoprotein profiline etkisi:  hiperkolesterolemik bireylerde randomize, çapraz tasarımlı çalışma.

A.6 Tereyağ, tekli ve çoklu doymamış yağ asidinden zengin tereyağ, trans yağ asidi içeren margarin ve hiç trans yağ asidi içermeyen margarinin sağlıklı erkeklerde serum lipidleri ve lipoproteinler üzerindeki etkisi.

A.7 Kadınlarda trans yağ asitlerinin alımı ve koroner kalp hastalığı riski.

A.8 Hidrojenasyon insanlarda mısır yağının hipolipidemik etkisini bozar. Hidrojenasyon, trans yağ asitleri ve plazma lipidleri.

B. Yağ Asitleri ve Koroner Kalp Hastalığı

B.1 Et tüketimi ve mortalite: yarım milyondan fazla insanda yürütülen ileriye dönük çalışma.

B.2 Kadınlarda Diyetle Yağ Alımı ve Koroner Kalp Hastalığı Riski: Hemşire Sağlığı Çalışmasının 20 Yıllık Takibi.

B.3 Kısmen hidrojene bitkisel yağlar yerine diğer katı ve sıvı yağların kullanılmasının kardiyovasküler risk faktörleri ve koroner kalp hastalığı riski üzerindeki kantitatif etkileri.

B.4 İdeal sağlık ve esenlik açısından diyetteki yağın kalitesi: tavsiyelere genel bakış.

C. Trans Yağ Asitleri

C.1 Hidrojene yağ ve tereyağının KVH risk faktörleri üzerindeki etkisi: artık benzeri partiküller, glukoz ve insülin, kan basıncı ve C-reaktif protein.

C.2 Tereyağ, tekli ve çoklu doymamış yağ asidinden zengin tereyağ, trans yağ asidi içeren margarin ve hiç trans yağ asidi içermeyen margarinin sağlıklı erkeklerde serum lipidleri ve lipoproteinler üzerindeki etkisi.

C.3 Kadınlarda trans yağ asitlerinin alımı ve koroner kalp hastalığı riski.

C.4 Hidrojenasyon alternatifleri: insanlarda trans yağ asitleri ve stearik asidin serum lipidleri ve lipoproteinler üzerindeki etkilerinin linoleik asitle karşılaştırılması.

C.5 Sağlıklı kişilerde diyetteki trans yağ asitlerinin yüksek dansiteli ve düşük dansiteli lipoprotein kolesterol düzeyleri üzerindeki etkisi.

C.6 Trans-yağ asitlerinin sağlığa etkileri: deneysel ve gözlemsel kanıtlar.

C.7 Değiştirilmiş veya alternatif yağları tavsiye etmenin uygulanabilirliği.

C.8 Sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gıda tedariğinden trans yağların çıkarılmasına yönelik yaklaşımlar.

C.9 WHO’nun Trans Yağ Asitlerine ilişkin Bilimsel Güncellemesi: özet ve sonuçlar

D. Esterler

D.1 Ulusal Kolesterol Eğitim Programı I. Basamak diyetine bitki sterollerinden zengin, azaltılmış yağ içeren ezmelerin dahil edilmesine karşı lipid yanıtları.

D.2 Simvastatin ile birlikte ve tek başına stanol esterli margarin FH-Kuzey Karelia mütasyonuna bağlı ailesel hiperkolesterolemisi olan ailelerde serum kolesterolünü düşürür.

D.3 Üç farklı düzeyde bitkisel yağ sterolleriyle zenginleştirilmiş ezmeler ve normokolesterolemik ve hafif düzeyde hiperkolesterolemik bireylerde kolesterol azalma derecesi.

D.4 Bitki sterollerinden zengin margarinler ve normokolesterolemik ve hafif hiperkolesterolemik kişilerde plazma total ve LDL-kolesterol konsantrasyonlarında azalma.

D.5 Ailesel hiperkolesterolemili çocukların beslenme tedavisinde sitostanol esterli margarin.

E. Diyabet

E.1 Triacilgliseroller içeren serum doymuş yağ asitleri total serum triacilgliserol konsantrasyonlarına göre insülin direncinin daha iyi markerleridir.

E.2 Doymuş (palmitik), tekli doymamış (oleik) veya trans (elaidik) yağ asitlerinden zengin diyetlerin sağlıklı erişkinlerde insülin duyarlılığı ve sübstrat oksidasyonu üzerindeki etkileri.

E.3 Diyette doymuş yağ yerine çoklu doymamış yağ alımı abdominal yağ dağılımını değiştirir ve insülin duyarlılığını iyileştirir.

E.4 Erkeklerde tip 2 diyabet riskiyle bağıntılı olarak diyetle yağ ve et alımı.

E.5 Kadınlarda diyet, yaşam biçimi ve tip 2 diyabet riski.

E.6 Yaşlı Iowa’lı kadınlarda diyetle alınan yağ ve tip 2 diyabet insidansı.

F. Yağ Asitleri ve Yağ Metabolizması

F.1 Doymamış yağ asitlerinin dengesi kolesterol düşürücü diyet için önemlidir:  orta düzeyde oleik ayçiçeği yağı ve zeytin yağının kardiyovasküler hastalık risk faktörleri bakımından karşılaştırılması.

F.2 Diyetteki yağ asitleri ve karbohidratların serum total : HDL kolesterol oranı ve serum lipidleri ve apolipoproteinler üzerindeki etkileri: 60 kontrollü çalışmanın meta-analizi.

F.3 Sağlıklı adolesanlarda diyetle yağ alımı: hesaplanan doymuş yağ asitleri ile serum kolesterolü arasındaki ters orantılar.

F.4 Normolipidemik erkeklerde modifiye süt yağı plazma triacilgliserol konsantrasyonlarını klasik süt yağı ve hidrojene edilmemiş margarine kıyasla azaltır.

F.5 Kontrollü diyetlerle beslenen normolipemik erişkinlerde margarin ve tereyağın kardiyovasküler hastalık risk faktörleriyle ilişkili kan lipid profilleri üzerindeki karşılaştırmalı etkileri.

F.6 Diyetteki tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar ile serum lipidleri. Bir meta-analiz.

F.7 Yağ asidi satürasyonunun plazma lipidleri, lipoproteinler ve apolipoproteinler açısından rolü: I. Kakao yağı, zeytin yağı, soya fasülyesi yağı, süt ürünlerindeki tereyağ ve sütlü çikolatadan zengin tam gıda diyetlerinin genç erkeklerde plazma lipidleri üzerindeki etkisi.

F.8 Hidrojenasyon alternatifleri: insanlarda trans yağ asitleri ve stearik asidin serum lipidleri ve lipoproteinler üzerindeki etkilerinin linoleik asitle karşılaştırılması.

F.9 Tekli veya çoklu doymamış yağlar diyetteki doymuş yağın yerini almalı mı?

F.10 Diyetteki W-6 ve W-3 serisi çoklu doymamış yağlar öğün sonrası lipoprotein düzeylerini düşürür. Yağ satürasyonunun öğün sonrası lipoprotein metabolizması üzerindeki kronik ve akut etkileri.

F.11 Akdeniz diyetinde yağ alımının kontrollü değerlendirmesi: yüksek riskli hastalarda zeytin yağı ve mısır yağının plazma lipidleri ve trombositlerdeki karşılaştırmalı aktiviteleri.

F.12 İnsanda diyetle alınan doymuş, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitlerinin plazma lipidleri ve lipoproteinler üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması.

G. Yağlar ve Ateroskleroz

G.1 Gözlem çalışmalarında serum kolesterol konsantrasyonu ile iskemik kalp hastalığı arasındaki ilişkinin sistematik olarak olduğundan daha düşük hesaplanması: BUPA çalışmasının verileri.

G.2 Düzenli fiziksel egzersiz ve düşük oranda yağ içeren diyet. Koroner arter hastalığının progresyonu üzerine etkiler.

G.3 Yaşam biçimi değişiklikleri koroner kalp hastalığını geri döndürebilir mi? Yaşam Biçimi Kalp Çalışması.

H. Yağ Asitleri – Yağ Metabolizması ve Etki Mekanizması

H.1 Çocuklarda margarin tüketimi ve alerji.

H.2 Zeytin yağı diyetleri antitrombotik mi? Zeytin, kolza tohumu veya ayçiçeği yağından zengin diyetler öğün sonrası faktör VII düzeylerini farklı etkiler.

 İ. Yağ Asitleri ve Kanser

I.1 Omega-6 ve omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin diyetle alımı ve meme kanseri riski.

I.2 A.B.D.’li erkekler ve kadınlardan oluşan ileriye dönük bir kohortta diyetle omega-6 ve omega-3 yağ asitlerinin alımı ve kolorektal kanser riski.

I.3 Postmenopozal meme kanseriyle ilişkili olarak konjuge linoleik asit, yağ ve diğer yağ asitlerinin alımı: Hollanda Diyet ve Kanser Kohort Çalışması.

I.4 Bir meme kanseri kliniğine başvuran Porto Riko’lu postmenopozal kadınlarda diyetteki yağ ile meme kanseri arasındaki ilişki.

I.5 Güneydoğu İngiltere’de meme kanserine ilişkin olgu-kontrol çalışması: besinsel faktörler.

I.6 Diyetle yağ alımı ile kolorektal kanser riski arasındaki ilişki: 13 olgu-kontrol çalışmasının kombine analizinden kanıtlar.

Copyright © 2014 MÜMSAD